Samhain

Keltský pohanský svátek, který se slaví z noci 31.10. na 1.11.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Až světla ohně vzplanou, závoje času pominou  a

duše se spojí s těmi co na zemi kráčí,

vzpomínky mrtvých ožijou a probudí se krajinou.

S radostí splynou v kořenech linií v hlubokých temnotách spojení.

Minulostí projdou a proměnou posvátnou druhého břehu se dotknou.

Osvětlí konec i začátek, zrod i zánik a do našich srdcí klid a lásku vnesou“

  • Svátek začínájící zimy a poděkování za předešlou úrodu a sklizeň.
  • Svátek zasvěcený předkům, linii a obnově života.
  • Svátek ohně a očistných rituálů.

Pro Kelty to byl začátek nového roku a byl vnímán, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých.

Doba, kdy se otevírají brány mezi světy, kdy je možno nahlédnout přes závoje času.

Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch a živí mohou navštívit podsvětí .

Je to čas, kdy mnoho končí, aby mohlo mnoho nového začít.

Ať síla ohně spálí vše staré v nás a duch větru posune nás dál.

Ať v čisté vodě proplujeme a se zemí se pomilujeme.

Krásný čas nových začátků.

Venus

SAMHAIN